POST in het posthokje

Beste chaleteigenaren,

Zoals jullie wellicht wel weten wordt de post die voor ons bestemd is verdeeld in de brievenbussen welke zijn opgehangen in het posthokje.

Nu kan het zijn dat er geen postbus van jou daar hangt. Dan wordt de bedoelde post veelal neergelegd op het tableautje waar ook postpakketjes worden neer gelegd. Je kunt dan zelf kijken of daar post ligt die voor jou bestemd is.

Nu komt het ook wel eens voor dat er post wordt bezorgd waarop staat voor wie het bestemd is, doch zonder dat er een chaletnummer op staat. Meestal weet Henk van de Wassenberg dan toch wel waar die post thuis hoort en deponeert Henk dat betreffende poststuk toch in de brievenbus waar het thuis hoort.

Het komt ook wel eens voor dat er geen of geen goede naam op het stuk staat en dat ook het chaletnummer ontbreekt ( dan staat er b.v. alleen maar , Landgoed Nederheide Kaak 9, 5763 PK op).

Indien een dergelijk stuk, zoals hiervoor bedoeld, daar op het tableau ligt laat het dan liggen als het niet voor jou bestemd is. Je zou het even kunnen afgeven aan de beheerder Henk van de Wassenberg. Maak in ieder geval niet het poststuk open, zonder daartoe bevoegd te zijn. Er is altijd nog iets van een briefgeheim!!!!

Datzelfde geldt ook voor bezorgde pakjes. Als dat pakje niet voor jou bestemd is laat het dan daar liggen ( of als je weet voor wie het bestemd is b.v. voor je buren, geef het daar dan af).