Voor later……..

Weet je nog, 2020 en 2021? Die verschrikkelijke corona/covid19 pandemie?? Wat een bijzonder vervelende tijd was dat. Vele mensen besmet met dat vervelende virus en jammer genoeg ook vele mensen die aan dat virus zijn overleden. Geen restaurants of cafés open, slechts enkele winkels geopend, en ja zelfs een avondklok. Op deze manier zullen we het er nog jaren lang over hebben.

Wat sneller uit onze gedachten zal verdwijnen is de sneeuwval van de afgelopen dagen en de vorst die daarop volgde. Maar gelukkig hebben we de foto’s nog…. zo klinkt dat later dan wel eens.

Daarom een fotogalerij van deze winterpracht op het mooie park.

VLIEGBASIS DE PEEL

Van Jan Verstraeten ontvingen we het navolgende bericht:

Ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening

Het ‘ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening’ is door Minister van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en staatssecretaris Visser (Defensie) 13 januari 2021  aangeboden aan de Tweede Kamer.

In het ontwerp wordt gemotiveerd waarom herziening noodzakelijk is: het steeds intensievere gebruik van het luchtruim en de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, capaciteit en efficiëntie.

Tot 25 februari kunnen we een zienswijze indienen.

Maar is dit zinvol voor ons Nederheidenaren?

In het ontwerp wordt op hoofdlijnen de nieuwe indeling en het gebruik van het Nederlandse luchtruim vastgelegd.

Het oostelijk en zuidoostelijk deel van het Nederlandse luchtruim, inclusief routestructuur en naderingspunten voor de burger- en militaire luchthavens worden opnieuw ingericht:

  • het zuidoostelijk militaire oefengebied (zuid Gelderland, oostelijk Noord Brabant, Noord Limburg) vervalt. De gebruiksfuncties (oefenvluchten) worden verplaatst naar het noordelijk militair oefengebied (Groningen, Friesland, Noordzee) dat  daarvoor wordt uitgebreid. De luchthavens Eindhoven, Volkel en de Peel (na reactivering) blijven operationeel.
  • de oostelijke oefengebieden (regio Twente) worden opgeheven. Een nieuw oefengebied van 55 x 55 km komt daarvoor in de plaats op een nog nader te bepalen locatie. Gezien de opheffing van het zuidelijk oefengebied is het onwaarschijnlijk dat dit nog te bepalen oefengebied in onze regio zal worden gesitueerd.

Uitbreiding van het bestaande militaire oefengebied in het noorden van Nederland waardoor het oefengebied in het zuidoostelijke deel kan komen te vervallen: wat betekent dit voor een gereactiveerde vliegbasis de Peel, de impact op onze omgeving, waaronder stiltegebied de Stippelberg en Landgoed Nederheide?

  • De meeste overlast die de Peel bij reactivering met zich meebrengt zal blijven, want activiteiten in de directe omgeving van een militaire basis (starten en landen, laagvliegen) gaan gewoon door.
  • Er zijn minder vluchten met jachtvliegtuigen boven de zuidelijke provincies, temeer omdat Defensie de komende jaren 68 F-16’s door 46 F-35’s vervangt, waardoor het aantal jachtvlieguren afneemt met 10 tot 20%. De daardoor vrijgekomen ruimte wordt gebruikt voor de herinrichting van de burgerluchtvaart. Per saldo zal het vliegverkeer in onze omgeving toenemen, maar naar verwachting de geluidsbelasting niet.

N.B.: overigens is in het ontwerp de extra geluidsbelasting die de F-35 t.o.v. de F-16 heeft op de omgeving niet meegenomen.

  • Naderend en vertrekkend luchtverkeer wordt zoveel mogelijk afgehandeld rekening houdend met geluidsbelasting en verstoring op de grond. Daarbij dienen expliciet  benoemde gebieden te worden ontzien, naar prioriteit geordend van weinig tot maximaal. Voor onze omgeving betekent dit concreet dat naast de Natura 2000-gebieden ook het stiltegebied de Stippelberg daaronder vallen.

Gedetailleerde informatie:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/01/13/bijlage-ontwerp-voorkeursbeslissing-luchtruimherziening

Conclusie

Na bestudering van het voorstel ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening zie ik  persoonlijk geen aanleiding hier een zienswijze voor in te dienen. Ook de werkgroep ‘Stop Vliegbasis de Peel’ (www.stopvliegbasisdepeel)  is deze mening toegedaan.

Het verzet tegen de voorgenomen reactivering van de Peel kan / zal worden gevoerd in het lopende proces dat tot het Luchthavenbesluit moet leiden om de Peel te reactiveren. De eerder genoemde extra geluidsbelasting van de F-35 t.o.v. de F-16 wordt daarin uiteraard meegenomen.

Door o.a. de stikstofproblematiek is er de nodige  vertraging in de tijdlijn van dit proces. Voor hen die in 2019 een zienswijze hebben ingediend op het ‘Concept notitie reikwijdte en detailniveau voor de milieueffectrapportage De Peel van 25 juni 2019’is het dus nog even afwachten tot Defensie met de reactie komt.

Jan Verstraeten – Beverdam 322

WINTER

GEEN KRANT OP MAANDAGMORGEN, EVEN SCHRIKKEN

DUS TOCH MAAR EVEN NAAR BUITEN BLIKKEN

WAT EEN PRACHT, ALLEEN MAAR SNEEUW TE ZIEN

VOOR DE KRANTENBEZORGERS IS DAT AFZIEN

MAAR VOOR DE WANDELAARS IS DAT EEN PRACHT

DE BOSSEN IN, DE NATUUR HEEFT NU DE MACHT

DE ORANJEROUTE HEB IK EVEN GELOPEN

JE OGEN GAAN DAN HEEL GOED OPEN

HET IS GENIETEN WAT EEN PRACHT

DE NATUUR, HET IS NET OF ZE LACHT

HET LEVERT PRACHTIGE PLAATJES OP

HET IS LANG GELEDEN MAAR DIT IS TOP

NA ALLE ELLENDE VAN DEZE TIJD

KUN JE IN DE BOSSEN LEKKER JE ENERGIE KWIJT

Frans van de Wal

Bericht van Defensie

Op en rond Vliegbasis De Peel wordt van 8 tot en met 12 februari een militaire oefening gehouden. Hierbij staat centraal de samenwerking tussen de eenheden op de grond en vliegtuigen die luchtsteun geven.

Tijdens oefening Basic Strike bij het defensiecomplex in Vredepeel worden trainingsvliegtuigen ingezet. Op missies geven militaire gevechtsvliegtuigen steun aan troepen die in benarde situaties zitten. De coördinatie tussen de mensen op de grond en die in de lucht is daarbij heel belangrijk. Het trainen van de grondeenheden zal overdag gebeuren met trainingsvliegtuigen.

Overlast kan via een klachtenformulier gemeld worden bij defensie. 

Met dank aan Jan Verstraeten voor het doorgeven van dit bericht