Boek van Eric van den Hoogen

Eric van den Hoogen, chaleteigenaar op ons park, heeft een zestal Engelstalige boeken geschreven en uitgegeven en hij is momenteel nog doende met een zevende boek , ook in het Engels. Maar nu heeft hij het boek Operatie Lone Wolf in het Nederlands vertaald en uitgegeven, hetgeen hem ongeveer een jaar werk heeft bezorgd.

De door Eric geschreven boeken zijn als e-book te bestellen bij Amazone.nl en de print-versie bij Amazone.de

Nieuws over Vliegveld DE PEEL (2)

Beste mensen,

Gisteren plaatsten wij een item op De Stippel met als onderwerp: Nieuws over Vliegveld DE PEEL. Helaas was de lay-out zodanig slecht en waren er foto’s bij waarop mogelijk auteursrechten zaten dat we besloten hebben om dat bericht kort nadien te verwijderen. Om die reden konden jullie gisteravond en/of vandaag dat bericht niet meer openen. Om jullie de informatie niet te onthouden plaatsen we onderstaande mail, welke door Jan Verstraeten werden toegezonden:

Nieuwsbrief augustus 2020

Op de website defensie.nl is sinds kort het nieuws betreffende het onderwerp Luchthavenbesluit (LHB) voor militaire vliegbases te raadplegen:  https://www.defensie.nl/onderwerpen/luchthavenbesluiten/nieuws.

Met de informatie komt Defensie tegemoet aan een behoefte van belanghebbenden en omwonenden van vliegbases waar LHB-procedures lopen, dus ook voor de Peel. Via de pagina zijn ook vragen te stellen. Een tweede poging van Defensie om meer betrokkenheid van de burger bij hun activiteiten te krijgen is contact per mail met omwonenden via  zg. burenmail.

In deze burenmail staat naast specifieke informatie betreffende de ontwikkelingen rond de Peel ook mededelingen over oefeningen, trainingen en allerlei andere onderwerpen die van belang zijn voor de omgeving.

Heeft u interesse om door Defensie persoonlijk op de hoogte te worden gehouden via deze burenmail dan kunt u uw e-mailadres doorgeven via informatiedepeel@mindef.nl, onder vermelding van ‘aanmelding voor burenmailing’. E-mailadressen worden alléén hiervoor gebruikt. In geval u de burenmail niet meer wenst te ontvangen dan kunt u zich uitschrijven en worden de gegevens uit de database verwijderd.

Een eerste burenmail heeft Defensie deze week verspreid. Helaas is het technisch niet mogelijk deze te publiceren op de Stippel. Op uw verzoek stuur ik u gaarne een kopie per email.

Met vriendelijke groet,

Jan Verstraeten, Beverdam 322

Wandelen op de woensdagmiddag

Het heeft even stil gelegen maar vanaf vandaag woensdag 24 juni willen de (S)tippelaars de wekelijkse wandelingen weer hervatten. Uiteraard houden we ons daarbij zoveel mogelijk aan de geldende coronamaatregelen/adviezen. De anderhalve meter is tijdens het wandelen goed na te leven.

Om 14.00 uur gaan we weer van start voor een wandeling van om en nabij een anderhalf uur, dus in ge omgeving van ons park.

Dus wil je een gezonde manier van bewegen, kom dan op de woensdag naar het posthuisje op het park. Vandaar uit vertrekken we exact om 14.00 uur

En wie weet, ontwikkelt de coronacrisis zich zodanig in positieve zin, dat het later dit jaar toch nog mogelijk is om, zoals de voorgaande jaren het geval is geweest, een gezamenlijke tocht verder weg te gaan ondernemen.

De (S)tippelaars

Jeu-des-boules coronaproof

Sinds begin juni wordt er weer jeu-des-boules gespeeld op het park. De banen zijn weer speelklaar gemaakt en er wordt gespeeld met in inachtneming van de coronamaatregelen en adviezen.

Dat houdt in dat er onderling ruim afstand wordt gehouden ( de 1,5 meter norm), dat per spel steeds dezelfde speler het buutje de baan in werpt ( normaal doet dat iemand van de scorende partij) en slechts een van de deelnemers het scorebordje bij houdt.

Na een voorzichtige start, inmiddels al weer drie weken geleden, komen steeds meer mensen mee spelen. Het is ook een spel dat door iedereen gespeeld kan worden, waarbij de gezelligheid voorop staat en de puntentelling eigenlijk maar een noodzakelijke bijzaak is. Daarnaast is het goed voor de sociale contacten en leer je andere chaleteigenaren kennen.

Voor het geval dat je het nog niet wist: er wordt elke dinsdag- en donderdagmiddag gespeeld vanaf 13.30 uur ( uiteraard indien het weer het toelaat). Als je eens een keer wilt komen kijken dan ben je uiteraard van harte welkom en wie weet speel je binnenkort ook gezellig mee.