Mooi in de natuur……

Gelukkig geldt er voor de natuur geen lock-down vanwege Covid 19/ het Caronavirus. Daarom is het in dit jaargetijde erg fijn om te genieten van de mooie natuur zoals die er momenteel uit ziet.

Ans Joosten heeft weer een paar erg mooie paddenstoelen gezien en deze voor ons gefotografeerd. Dank je wel Ans voor het toesturen van deze mooie foto’s .

VERVOLG VLIEGBASIS DE PEEL

Jan Verstraeten, mede-chaleteigenaar op ons park, volgt de ontwikkelingen van het al dan niet reactiveren van de nabij gelegen vliegbasis De Peel op de voet.

Het rijk, de provincies en gemeenten stellen zogenaamde omgevingsvisies op. Zo’n omgevingsvisie is een een strategische visie voor de lange termijn voor de gehele fysieke leefomgeving.

Een van die visies is de omgevingsvisie van de provincie Limburg. Deze heeft Jan ook gelezen en hij heeft vastgesteld dat in die, toch niet onbelangrijke, omgevingsvisie geen woord wordt gerept over het mogelijk reactiveren van vliegbasis De Peel, welke in de provincie Limburg is gelegen.

Jan heeft daarop de pen ter hand genomen en een zienswijze opgesteld en deze gestuurd naar Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg. Gelukkig heeft dat Jan mede namens alle chaleteigenaren gedaan. Immers wij zijn als chaleteigenaren ook begaan met het al dan niet reactiveren van de vliegbasis. Reactivering zal immers een grote afbreuk veroorzaken in de rustige omgeving waarin ons park is gelegen hetgeen het recreëren niet ten goede zal komen.

De zienswijze, zoals Jan die verzonden heeft aan de Gedeputeerde Staten van Limburg luidt:

=====================================================================

Gedeputeerde Staten van Limburg

Cluster Ruimte

t.a.v. Mevrouw J. Wijns

Postbus 5700

6202 MA Maastricht

Betreft: Zienswijze ontwerp – Omgevingsvisie Limburg

Milheeze, 15-10-2020

Geachte mevrouw Wijns,

Het ministerie van Defensie onderzoekt momenteel de mogelijkheden voor het gebruik van de Luitenant-generaal Bestkazerne/Militaire vliegbasis De Peel in Vredepeel (gemeente Venray) door jachtvliegtuigen (F-35), overig militair vliegverkeer en burgermedegebruik. De sinds 1993 buiten gebruik zijnde vliegbasis ligt voor een belangrijk deel in Vredepeel – op Limburgs grondgebied dus. Defensie heeft voor het onderzoek  de ‘Concept notitie reikwijdte en detailniveau voor de milieueffectrapportage De Peel’ (‘Concept notitie 25-06-2019’) opgesteld en gepubliceerd 25 juni 2019. In de milieueffectrapportage worden de bevindingen vastgelegd van het onderzoek naar de gevolgen voor het milieu van de reactivering van de vliegbasis.

Na lezing van de ‘Concept notitie 25-06-2019’ is duidelijk dat de reactivering van de vliegbasis een grote impact heeft op de omgeving van de vliegbasis. Ondanks de beperkingen die gelden (zoals geluidscontouren , aantal vliegbewegingen etc.) zal in het bijzonder het geluid van startende en landende F-35’s door de bewoners van met name Milheeze en de Rips (Gemeente Gemert-Bakel) als meest hinderlijk worden ervaren. Maar ook voor recreanten in het aangrenzende gebied van Natuurpoort Nederheide met het unieke bosgebied de Stippelberg en Landgoed Nederheide in Milheeze gaat één van meest waardevolle aspecten van dit gebied – RUST – teloor.

Milheeze en de Rips liggen in het Brabantse gedeelte van de Peel op een steenworp van Limburg.

Landgoed Nederheide in Milheeze is een bungalowpark van 27 ha in een bosrijke omgeving. Op het park staan duurzame mobiele bungalows van maximaal 100 m² op kavels van gemiddeld 400 m². De nette wegen, goed onderhouden paden en fraaie groene ruimtes geven het landgoed zijn kenmerkende rustieke uitstraling.  Het Landgoed heeft zich het laatste decennium ontwikkeld tot een top-locatie recreatieve bestemming. Het heeft  een fraai natuurbad met zandstrand dat voor iedereen toegankelijk is. Een Hotel Restaurant met professionele vergaderfaciliteiten, zonnig terras en weids uitzicht op de Bakelse plassen maken het plaatje compleet. Voor de rustzoeker een uitgelezen plek om te verblijven.

Dit plaatje wordt door de voorgenomen reactivering van vliegbasis de Peel ernstig bedreigd. Inmiddels zijn de eerste F-35’s gestationeerd op vliegbasis Leeuwarden en daar zijn de ervaringen met dit jachtvliegtuig, evenals  in Noorwegen en Denemarken, niet onverdeeld gunstig. Weliswaar is het een geducht wapen om onze vrijheid te waarborgen, maar de prijs die daarvoor in de omgeving van de te reactiveren vliegbasis moet worden betaald zal hoog zijn: enorme toename van lawaai in de nu stille Peel, verdere verslechtering van de toch al bedroevende luchtkwaliteit in de streek (met alle gezondheidsklachten van dien voor de omwonenden), verdere aantasting van de Natura-2000 gebieden, nadelige gevolgen voor de bedrijfsvoering van ondernemers in de veel geplaagde agrarische sector, en een toeristische sector die haar investeringen en mooie ontwikkelingen van de laatste jaren voor een belangrijk deel in rook ziet opgaan.

En nu dan de link met de omgevingsvisie van de provincie Limburg.

In de eerste plaats complimenten voor het document, de inhoud, leesbaarheid en vormgeving. Het getuigt van een positieve insteek van het provinciebestuur bij de ontwikkelingen van de vele aspecten binnen haar grondgebied waarmee zij  de komende jaren wordt geconfronteerd en hoe zij daar richting aan denkt te geven. Dat het een document is dat ‘leeft’ en dus nooit ‘af’ is moge duidelijk zijn. Zaken veranderen nu eenmaal en vaak zo snel dat je het nauwelijks bij kunt houden.

De plannen voor reactivering van de Peel zijn vorig jaar pas naar buiten gekomen. Wellicht is dat de reden waarom in de visie (nog) geen aandacht wordt besteed aan de mogelijke reactivering van de vliegbasis en de gevolgen daarvan, niet alleen voor Limburg, maar ook voor het Brabantse dat daarmee wordt geconfronteerd.  

Ik verzoek u dan ook, mede namens mijn mede-eigenaren van een chalet op Landgoed Nederheide om de (on)gewenstheid van een eventuele reactivering van Vliegbasis de Peel in de omgevingsvisie op te nemen. Gezien het voorgaande zal het duidelijk zijn dat er ernstige bezwaren kleven aan de eventuele reactivering van vliegbasis de Peel.

Uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet,

Jan Verstraeten

Landgoed Nederheide

Beverdam 322

Kaak 9, 5763PK Milheeze

======================================================================

Fijn Jan dat je de ontwikkelingen met betrekking tot de mogelijke reactivering van vliegbasis De Peel volgt en ons op de hoogte blijft houden van de ontwikkelingen dienaangaande.

PMD-afval

Beste chaleteigenaren,

Het Plastic, Metaal( blikken etc) en Drinkpakken-afval wordt door de gemeente Gemert-Bakel kosteloos opgehaald bij woningen. Bedrijven moeten daar voor betalen.

Nu zijn veel chaleteigenaren de laatste tijd gewend om de zakken , gevuld met PMD, te deponeren vooraan op de Hutten nabij de aldaar gelegen woning ( bij het verkeersbord).

Het verzoek van de aldaar wonende mensen aan ons allen is het volgende:

Deponeer daar a.u.b. deze gevulde PMD zakken niet meer!!!!!!

De reden van dit verzoek is het feit dat er regelmatig zakken worden gedeponeerd die of niet afgesloten zijn, dan wel dat ze stukgescheurd daar worden gedeponeerd. Dit heeft tot gevolg dat dit ongedierte aantrekt en dat die dieren andere zakken ook gaan aanvreten. Daarbij komt ook nog eens dat er veelvuldig zakken bij zijn waarin andere voorwerpen dan de toegestane plasticsoorten, metaalsoorten en drankpakken zitten.

De ophaaldienst neemt zakken die andere voorwerpen dan het toegestane PMD-afval bevatten niet mee!!!

Gisteren 13 oktober, zijn door de ophaaldienst daar een 9-tal zakken achter gelaten welke of niet afgesloten/gescheurd waren dan wel dat deze in deze zakken andere voorwerpen zaten dan is toegestaan.

De mensen die daar wonen werden nu opgescheept met de achter gelaten zakken. Dat kan toch zeker niet de bedoeling zijn!!!

Dus nogmaals het verzoek om de zakken met PMD-afval daar niet meer te deponeren.

Waar je de zakken wel kwijt kunt is in het dorp zelf. Daar zijn bij diverse lantaarnpalen grijze kunststof haken aangebracht aan je de zakken aan kunt hangen. De zakken hangen dan zodanig hoog van de grond dat b.v. katten, honden etc. daar niet bij kunnen. Ook ongedierte zoals muizen en ratten komen dan niet snel aan die zakken.

Laten we er met z’n allen voor zorgen dat de bewoners van de Hutten geen overlast meer ondervinden van hetgeen wij hier kwijt willen.

SLOTDAG Jeu des Boules

Op deze herfstdag, donderdag 8 oktober, hebben de deelnemers van de jeu-des-boules-competitie het seizoen afgesloten met op de eerste plaats de uitreiking van de wisseltrofee en een vloeibare prijs voor de winnaar.

De winnaar van de competitie 2020 is AD van BERKEL met een gemiddelde van 34,64 punten.

Op de tweede plaats eindigde Bert Boetzkes , met een gemiddelde van 33 punten en als derde eindigde Hans van Zetten met een gemiddelde van 32,36 punten.

Na de prijsuitreiking werden er nog twee gezelligheidspotjes gespeeld waarna het geheel werd afgesloten met een gezellig samenzijn onder het genot van een drankje en een hapje.

Op onderstaande lijst is de totale stand van alle deelnemers zichtbaar.