UITNODIGING

Ofschoon we dit bericht aan de late kant ontvingen willen we jullie het niet onthouden:

Defensie nodigt u uit voor de online inloopavonden die zij organiseert in verband met het voornemen de Militaire luchthaven De Peel te heropenen. De avonden zijn bedoeld als introductie en toelichting op de onlangs verschenen Reactienota.

De 2 online informatieavonden vinden plaats op woensdag 19 en op maandag 24 januari aanstaande vanaf 19.00 uur in MS Teams. De verwachting is beide avonden om 21.30 uur af te sluiten.

Tijdens de online sessies geeft een aantal experts en medewerkers van Defensie toelichting op 4 onderwerpen:


– nut, noodzaak en proces van de voorgenomen heropening;
– geluid en F35-operaties;
– milieueffectrapportage (MER);
– natuur.

Beide avonden komen dezelfde onderwerpen aan bod.

Voor elk onderwerp is 30 minuten beschikbaar, waarvan circa 20 minuten wordt besteed aan vragen.

De vragen die u (nu al) heeft kunt u zoveel als mogelijk voorafgaand aan de avond aangeven via het e-mailadres informatiedepeel@mindef.nl.


Aanmelden
Aanmelden voor de online informatieavonden is niet nodig.
De link waarmee u deelneemt via MS Teams vindt u op de website van Defensie:
https://www.defensie.nl/onderwerpen/luchthavenbesluiten/luchthavenbesluit-de-peel/online-bijeenkomsten-over-reactienota
Hier vindt u ook de meest actuele informatie over de beide avonden.

Defensie hoopt u woensdag 19 januari of maandag 24 januari, online, te mogen verwelkomen!


Met dank aan Jan Verstraeten voor het doorsturen van dit bericht

Overlijden……

We beginnen dit jaar met een slecht bericht. Gisteren bereikte ons het bericht dat op Tweede Kerstdag is overleden:

Henk Rietveld,

echtgenoot van Marjon Rietveld – van der Meij.

eigenaars van het chalet Dassenburcht 111.

Henk was al geruime tijd ziek en had twee levertransplantaties ondergaan. Daarnaast ondervond hij onlangs ook nog nierfalen.

Henk mocht slechts 66 jaar worden.

Henk is gisteren 31 december 2021 begraven te Papendrecht.

Wij wensen Marjon en haar familie heel veel sterkte toe

Marti en Frans