Carpoolen????

Er zijn mensen op het park die op maandag 3 oktober in Gemert naar de infoavond van de vliegbewegingen van de F35 willen gaan. Dat is ondermeer Riky Schilders. Zou je daar ook heen willen, neem dan contact met haar op. Kijk dan even op de reactie die zij geplaatst heeft bij het desbetreffende stuk van vanmorgen 2 oktober 2022 over de belevingsvluchten van de F35 welke zullen gaan plaatsvinden.

F-35 vliegtuig maak belevingsvluchten bij voormalige vliegbasis De Peel

de F 35, joint strike fighter
Op 17 oktober voert een F-35 van de Koninklijke Luchtmacht belevingsvluchten uit in de omgeving van de voormalige vliegbasis De Peel. Door het uitvoeren van deze vluchten krijgen omwonenden van de voormalige vliegbasis een indicatie van het geluid van de vliegtuigen en de impact daarvan op de leefomgeving. Er wordt niet daadwerkelijk gestart en geland op het vliegveld omdat dat nog niet mogelijk is. De vliegroutes zullen wel zoveel als mogelijk overeenkomen met de routes zoals die na de voorgenomen heropening van het vliegveld worden gevlogen.

Voor een heropening is een nieuw luchthavenbesluit noodzakelijk. Om tot een luchthavenbesluit te komen is veel overleg nodig tussen Defensie, regionale en lokale overheden, omwonenden en andere belanghebbenden. Er zijn in 2019 en in januari dit jaar verschillende informatieavonden geweest over het voornemen tot heropening van de vliegbasis. Uit dit contact is gebleken dat de wens leeft om, net zoals bij de komst van de F-35 naar vliegbases Leeuwarden en Volkel, door belevingsvluchten het geluid van het toestel te ervaren.

Belevingsvluchten
Op 17 oktober, en mogelijk 18 oktober als reservedag, gaat een F-35 aankomst- en vertrekroutes vliegen. Deze routes zijn in overleg met Defensie en het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) tot stand gekomen en bootsen zo goed als mogelijk de toekomstige vliegpatronen na. De huidige start- en landingsbaan is verouderd en niet geschikt om veilig op te kunnen landen en opstijgen. De F-35 vliegt wel laag over de baan, maar van een daadwerkelijke start- en landing is geen sprake. Daarnaast is het geluid dat het toestel maakt ook afhankelijk van het gewicht en zal er ook een verschil zijn tussen “landen” met een volle tank en daadwerkelijk landen na een trainingsmissie met een lege tank. De locatie, richting en vlieghoogte van het toestel boven de omliggende woonkernen zullen wel representatief zijn. Om de beleving zo realistisch mogelijk te laten zijn, worden omwonenden nadrukkelijk geadviseerd om de vluchten te beleven vanuit hun reguliere woon- en/of werkomgeving en niet naar de vliegbasis te komen.

Metingen en onderzoek
Op verzoek van de omliggende gemeenten voert het NLR ook geluidsmetingen uit op een aantal locaties in de omgeving. De locaties van de meetpunten zijn in afstemming met omliggende gemeenten bepaald. Het NLR maakt de resultaten openbaar. Daarnaast voert onderzoeksbureau Invior een belevingsonderzoek uit. Dit onafhankelijke onderzoek vindt plaats in opdracht van Defensie en in samenwerking met de omliggende gemeenten.

Informatieavonden
Op 3 en 6 oktober vinden informatiebijeenkomsten over deze belevingsvluchten plaats. Hier zullen sprekers van het Ministerie van Defensie, het NLR, onderzoeksbureau Invior en de gemeente de vluchten nader uitleggen. Ook is er gelegenheid tot het stellen van vragen over de belevingsvluchten, de geluidsmetingen en het belevingsonderzoek. Op 3 oktober organiseert is een informatiebijeenkomst in het gemeentehuis in Gemert van 19.00 uur tot 21.00 uur. Op 6 oktober stelt de gemeente Venray het gemeentehuis open, eveneens tussen 19.00 en 21.00 uur. Geïnteresseerden worden verzocht om zich van te voren aan te melden via informatiedepeel@mindef.nl onder vermelding van naam en woonplaats. De informatieavond op 6 oktober is ook te volgen met een livestream op internet.

Heropening De Peel
Defensie wil vliegbasis De Peel heropenen. Hiervoor is een luchthavenbesluit nodig. Met een luchthavenbesluit voor de Luitenant-generaal Bestkazerne in De Peel kan deze landmachtkazerne ook weer worden gebruikt als vliegveld.

Door de verslechterde veiligheidssituatie in de wereld moet Defensie meer oefenen. Hierdoor neemt het aantal militaire vluchten toe. Onder meer door sluiting van de vliegbases Soesterberg, Twenthe en Valkenburg zo’n 16 jaar geleden heeft Defensie weinig (geluids)ruimte om het aantal vluchten uit te breiden. Alle vliegbases zitten ‘vol’ of bijna vol. Heropening van vliegbasis De Peel helpt het ruimtegebrek op vliegbases op te lossen.

Het is de bedoeling van Defensie dat elk jaar 12 jachtvliegtuigen maximaal 1.800 keer opstijgen en 1.800 keer landen op De Peel. Dat zijn 3.600 vliegbewegingen per jaar. Defensie heeft aangegeven jaarlijks 3 periodes van 6 weken of een periode van 24 weken te willen vliegen. De vliegbasis is dan geopend van maandag tot en met donderdag van 7.00 tot 23.00 uur.

Met de heropening van De Peel wil Defensie de huidige vergunde geluidsruimte behouden, maar niet uitbreiden. Tijdens zijn recente bezoek aan De Peel, op vrijdag 16 september 2022, heeft staatssecretaris Van der Maat onderstreept dat Defensie nu als eerste stap een stikstofberekening laat maken, voor een aanvraag voor een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming. Daarna volgen andere onderzoeken ter voorbereiding van een luchthavenbesluit, waaronder de Milieueffectrapportage. Tijdens het bezoek zijn goede afspraken gemaakt over nauw overleg tussen de omliggende gemeenten, de twee provincies  en het rijk over de voorbereiding van het luchthavenbesluit.

Op 3 en 6 oktober vinden informatiebijeenkomsten over deze belevingsvluchten plaats. Hier zullen sprekers van het Ministerie van Defensie, het NLR, onderzoeksbureau Invior en de gemeente de vluchten nader uitleggen. Ook is er gelegenheid tot het stellen van vragen over de belevingsvluchten, de geluidsmetingen en het belevingsonderzoek. Op 3 oktober organiseert is een informatiebijeenkomst in het gemeentehuis in Gemert van 19.00 uur tot 21.00 uur. Op 6 oktober stelt de gemeente Venray het gemeentehuis open, eveneens tussen 19.00 en 21.00 uur. Geïnteresseerden worden verzocht om zich van te voren aan te melden via informatiedepeel@mindef.nl onder vermelding van naam en woonplaats. De informatieavond op 6 oktober is ook te volgen met een livestream op internet.Meer informatie over het de voorgenomen heropening is te vinden op:
https://www.defensie.nl/onderwerpen/luchthavenbesluiten/luchthavenbesluit-de-peel/heropening-de-peel

www.venray.nl/heropening-vliegbasis-de-peel/

Einduitslag Jeu-de-boules competitie

De jaarlijkse jeu-de-boules-competitie op het park is afgelopen donderdag 29 september afgesloten met een borreltje en een hapje. Daarbij werd de winnaar bekend gemaakt van de competitie van 2022. De wisseltrofee en een flesje wijn zijn dit jaar gegaan naar Ad van Berkel met een gemiddelde score van 33,59 punten. Dat gemiddelde wordt berekend als een speler 15 of meer keer heeft meegespeeld.

Op de tweede plaats eindigde Jaap en Femie was de derde in de rij.

Deze scores zijn nauwgezet bijgehouden door Frits Sanderse. Hij was ook de “kartrekker” van de jeu-de-boules-competitie. Helaas heeft Frits aangekondigd om deze taak te beëindigen. Jaap is bereid gevonden om het stokje van Frits over te nemen en hij zal volgend jaar de taak van Frits voortzetten.

TWEE OP EEN DAG

Hoe snel kan het gaan. Gisteren, dinsdag 20 september 2022, zijn er weer twee nieuwe chalets geplaatst op het park. In beide gevallen twee chalets van het type Cube. De chalets zijn geplaatst op respectievelijk de percelen Dassenburcht 144 en Vossenhol 210.

In aller vroegte werd het chalet Vossenhol 210 aangevoerd en later in de ochtend arriveerde chalet Dassenburcht 144. Daarmee is het aantal chalets op het park inmiddels gestegen naar 118 stuks ( inclusief de twee huurchalets aan het begin van het park).