BLADEREN WORDEN OPGEZOGEN

Op 22 december komt eenmalig de bladzuiger langs. Henk van de Wassenberg vraagt om voor die datum zo veel mogelijk blad op hopen, langs de weg te verzamelen.
Geen takken en naalden, want dat geeft problemen met het opzuigen!

Frans Delmee