De glasvezelkabel komt in het buitengebied!!!!!!!!!!

 

 

 

In het buitengebied van de gemeente Gemert-Bakel ( en ook in de buitengebieden van Son en Breugel, Laarbeek en Nuenen) wordt de glasvezelkabel aangelegd.

Op 1 december  is het percentage van 64 % bereikt. ( zie www.mabib.nl/gemeente/sonenbreugel-nuenen-laarbeek-gemertbakel )

 

Dus de kans is redelijk groot aanwezig dat ook op het park de glasvezelkabel zal worden aangelegd. Er moeten zich nog wel een paar chaleteigenaren aanmelden om ook op het park de 50% te kunnen halen.

Dus als u zich nog niet hebt aangemeld doe dat dan zo spoedig mogelijk. Er liggen in het posthuisje aanmeldingsformulieren van Caiway en Solcon. U kunt ook een digitaal formulier aanvragen bij Elektro Verberkt in Bakel ( info@elektroverberkt.nl) . U ontvangt dan een formulier in PDF bestand. Doorgaans kunt U dat formulier niet op uw computer/laptop/tablet invullen. U dient het formulier uit te printen, met de pen in te vullen, vervolgens het ingevulde en ondertekende formulier te scannen en tenslotte weer digitaal te versturen naar Elektro Verberkt.

Indien U al eerder een formulier hebt ingeleverd/ingestuurd dat niet ondertekend was dan is dat formulier niet geldig. U dient zich dan opnieuw aan te melden.

Mocht U in het begin van de aanmeldingsperiode zich hebben aangemeld bij b.v. Caiway en daarna bericht hebben ontvangen dat uw aanmelding niet in behandeling kon worden genomen dan moet u zich opnieuw aanmelden via Elektro Verberkt.

 

Stand van de inschrijvingen glasvezelkabel

 

Op de website van Mabib is te zien hoeveel procent van de daarvoor in aanmerking komende percelen van het buitengebied in de gemeenten Gemert,Son en Breugel, Nuenen en Laarbeek zich hebben ingeschreven voor aansluiting.

Dat percentage lag afgelopen donderdag nog maar op 33 %. Vandaag maandag 27 november, staat de teller op 42%. Ervaring leert dat de laatste dagen de inschrijvingen toenemen. Dus de 50% zal vrijdag wel worden gehaald ( immers 1 december telt nog mee).

Dus als die 50 % wordt gehaald kan aansluiting op het park ook tot de mogelijkheden behoren. Op het park moet dan ook 50% van de chalets zijn ingeschreven.

Mocht U dat nog niet gedaan hebben dan kan dat nog. Inschrijfformulieren liggen nog in het posthuisje.  Maar ook digitaal kunt U zich nog steeds inschrijven.

Er liggen ook nog bij de firma Elektro Verberkt ongetekende formulieren….DEZE TELLEN NIET MEE!!!!!! Dus als je nog een ongetekend formulier bij Verberkt hebt ingeleverd ga dan alsnog bij hem langs om alsnog dat formulier van je handtekening te voorzien.

 

De juiste gang/stand van zaken betreffende de glasvezelkabel

Vanwege de wisselende informatie over de eventuele aanleg van de glasvezelkabel heb ik contact opgenomen met Dhr. M. Betlem van Mabib, de organisatie die de aanleg van de glasvezelkabel zal gaan verzorgen.

Om een beter beeld te hebben over het hoe en wat zijn die mededelingen die eerder op De Stippel stonden verwijderd en geldt de onderstaande informatie als de juiste.

Van Dhr. Betlem heb ik de navolgende mededeling per mail ontvangen:

Normaal gesproken ziet Mabib recreatieparken met permanente en/of semi-permanente woningen als 1 adres. Het park moet het achterliggende netwerk dan zelf regelen/laten aanleggen. Vanwege het enthousiasme en de situatie heeft Mabib in overleg met het park afgesproken om een special project op te starten waarbij Mabib, bij voldoende aanmeldingen (50%), toch glasvezel gaat aanleggen naar diegene die zich heeft aangemeld. De adressen die zich niet aanmelden krijgen geen aansluiting en kunnen deze in een later stadium wel aanvragen, maar voor een hogere prijs. 
Belangrijk uitgangspunt is dat het gehele cluster Son & Breugel, Nuenen, Laarbeek en Gemert-Bakel wel de 50% moeten halen. Anders gaat Mabib geen glasvezel aanleggen. Niet in de gemeente en ook niet op het park.
Het aanbod van Mabib is als volgt:
Adres/bewoner/huurder moet zich aanmelden bij een dienstenleverancier voor een abonnement*. Daarbij geeft de bewoner/huurder ook aan dat het glasvezel wil en hoe hij de glasvezel aansluiting wil betalen. Mabib hanteert 2 varianten:
Variant 1: een vastrechtvergoeding van €15,– per maand. Deze is gekoppeld aan het gebruik van de glasvezel op dat adres.
Dat wil dus zeggen dat je zolang je gebruik maakt van de glasvezelkabel per maand € 15,– betaalt. Het vastrecht is gekoppeld aan het abonnement dat je met een provider afsluit.
VOORBEELD: Nadat je bent aangesloten en een abonnement met Caiway hebt afgesloten verkoop je het chalet na een jaar. Dan kun je het abonnement bij Caiway opzeggen en komt daarbij ook het vastrecht van Mabib te vervallen.  
Variant 2: u koopt het vastrecht af door eenmalig € 1815,– te betalen en daarmee hoeft u op dat adres nooit meer voor de glasvezel of het gebruik van de glasvezel te betalen.
Indien u zich nu niet aanmeldt, maar later, dan kan dat, maar zal er een offerte gemaakt worden van de werkelijke kosten met een minimum van 2500€.
U kunt Variant 1 ook later afkopen voor 1815€ ( deze wordt met inflatie gecorrigeerd dus wordt met de jaren iets hoger) Bij verkoop bijvoorbeeld kan het zijn dat de nieuwe koper dit wil afkopen. Dat kan. Of als u na een jaar denkt dat u het nog lang wilt gebruiken, dan kunt u het afkopen.
 
Naast de kosten voor de glasvezel moet u abonnement bij een van de providers kiezen. Voor consumenten leveren nu Caiway en Solcon de diensten. Dit begint altijd met een jaarabonnement. Daarna kunt u per maand opzeggen. Grote verschillen tussen deze 2 providers zijn er niet. Als u meer dan 2 televisies wilt aansluiten dan kunt u beter voor Solcon kiezen. Dat geldt ook als u 2 telefoonnummers van de vaste KPN lijn wilt overzetten. Verder maakt het niet zoveel uit. Caiway begint met een wat goedkoper pakket van 48€ waar Solcon begint met een pakket van 56,76€. Echter levert Solcon dan wel meteen 150MB internet up- en download.
Inschrijfformulieren zijn in het posthuisje gelegd, maar uiteraard kunt u die ook bij “ ElektroVerberkt” ophalen en invullen.
*U kunt zich niet aanmelden bij de service providers Caiway of Solcon via de website. De adressen van het park staan niet in de ” leverstraat systemen ” van deze providers. Het is een apart project waarbij de inschrijfformulieren verzameld moeten worden. Anton Verberkt heeft zich aangemeld als verzamelpunt. En uiteraard kan hij ook nog advies geven of informatie.
Met vriendelijke groeten,


Martijn Betlem
Marketing & Communicatie
————————————————————————————————————-
Ik hoop dat bovenstaande een duidelijk beeld geeft van hetgeen mogelijk is met betrekking tot de glasvezelkabel.
Belangrijk zijn dus twee gegevens:
In het buitengebied van de genoemde gemeenten moet zich 50 % van de daarvoor in aanmerking komende percelen hebben aangemeld voor aanleg van de glasvezelkabel. Als dat aantal bereikt is wordt de glasvezelkabel in de buitengebieden aangelegd.
Als dat inderdaad het geval is dan komt bij ons om de hoek kijken hoeveel chaleteigenaren zich hebben aangemeld. Indien dat 50 % is dan gaat Mabib de glasvezelkabel aanleggen tot in de chalets.
En tot slot: U dient zich voor 1 december 2017 aan te melden via een inschrijfformulier zoals hierboven vermeld staat. Dat formulier moet ondertekend zijn en ingeleverd worden bij Elektro Verberkt te Bakel ( kan ook digitaal worden aangevraagd bij Elektro Verberkt en digitaal worden aangeboden bij Verberkt : e-mailadres info@elektroverberkt.nl )
Marti Hazenberg

RECTIFICATIE BERICHT AMBULANCE

Naar aanleiding van het eerder geplaatste bericht over de ambulance heeft Henk het volgende laten weten:

De slagboom welke toegang geeft tot het park blijft niet, zoals in het eerdere bericht staat vermeld, geopend staan zolang de ambulance op het park is. Deze slagboom sluit weer achter de ambulance.

Wanneer de ambulance het park verlaat doet de chauffeur dat via diezelfde slagboom, dus de toegangsslagboom van het park. Hij/zij opent die met hetzelfde systeem en nadat de ambulance het park heeft verlaten sluit de toegangsslagboom weer.

Het is maar dat u het weet !!!

Frans Delmee