VOORLICHTINGSAVOND BRANDWEER

Op donderdag 12 oktober werd in de Natuurpoort Nederheide een voorlichtingsavond verzorgd door Peter van de Horst, brandweer-officier van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Slechts een 30-tal chaleteigenaren waren op deze voor ons toch niet onbelangrijke avond aanwezig.

Na een kopje koffie bij binnenkomst begon om 19.30 uur de voorlichting.

Er werd eerst een algemene presentatie gehouden over het ontstaan van diverse soorten branden welke zich voordoen in diverse soorten woonomgevingen. De oorzaken van deze branden werden nog eens duidelijk in beeld gebracht en ook werd duidelijk gemaakt hoe men dergelijke branden kan voorkomen, maar ook wat men zelf kan doen om een begin van brand te bestrijden en welke preventieve maatregelen er genomen kunnen worden. Voorts werd nog eens duidelijk gemaakt hoe belangrijk een goede rookmelder en een kool-monoxide-melder is en waar een dergelijke melder in de woning geplaatst moet worden. Zeker is daarbij niet onbelangrijk om een dergelijke melder regelmatig te testen en tijdig de daarin aanwezige batterij te vervangen.

 

Vervolgens werd er een uiteenzetting gegeven van de mogelijke branden in de natuur en dan in het bijzonder een bosrijke omgeving, zoals de omgeving waarin wij veelal verblijven.

Samen met o.a. de boswachter van Stichting Natuurmonumenten , Paul van der Aa, die eveneens aanwezig was, de gemeente Gemert-Bakel en de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost is een is er een risico inventarisatie gemaakt van het gebied waarin wij verblijven en waarin onze chalets staan. Op grond daar van is er een zogenaamde Risico Index Natuurbranden ( RIN) opgemaakt waarin in vakjes van 1 km bij 1 km middels een kleur wordt aangegeven welk risico op het ontstaan van een natuurbrand aanwezig is. Daarbij is groen de kleur voor het minst risico volle, geel voor het meer risico volle en rood voor het meest risico volle gebied .

Op de RIN in onze omgeving is te zien dat wij in een groene omgeving verblijven voor wat betreft het risico op het ontstaan van een natuurbrand.

Voorts is naar voren gekomen dat Landgoed Nederheide door de gemeente Gemert-Bakel en de brandweer volledig in kaart is gebracht. Dat wil zeggen dat al de nu aanwezige chalets met het toegekende perceelnummer daarop voor de brandweer zichtbaar zijn  zodat meteen, in geval van brand in of bij een van de chalets, naar de juiste locatie kan worden gegaan.

Indien er op het park een brand zou uitbreken komt de brandweer met voldoende bluswater ter plaatse en mocht het nodig zijn dat desondanks meer bluswater nodig is dan heeft de brandweer de mogelijkheid om over een afstand van  2500 meter ( 2,5 km) water te halen uit bijvoorbeeld de Bakelse Plassen en/of uit de Snelle loop die over ons park loopt.

In geval van een zodanig grote brand dat het verlaten van het park nodig zou zijn worden alle uitgangsmogelijkheden geopend zodat het park op drie plaatsen verlaten kan worden, teweten via de hoofdingang, de voormalige ingang aan de Hutten en de in-/uitgang bij de gastank.

Ook is het fijn dat Jan Overeem, eveneens aanwezig op deze avond, mede deelde dat er  in de kast waaraan de slagboom is bevestigd een voorziening wordt aangebracht waardoor het voor de ambulanceauto’s mogelijk zal zijn om de slagboom op afstand te openen zodat men niet eerst uit de ambulance hoeft te komen.

Indien de brandweer en/of de ambulance met spoed op het park zou moeten komen en de slagboom zou door een of andere oorzaak niet geopend kunnen worden dan is er een NOODKNOP aanwezig aan de buitenzijde van het receptiegebouw aan de hoofdingang.

Deze knop bevindt zich in het rode kastje links van de toegang van het receptiegebouw. Van dat kastje kan het glas worden stukgeslagen waarna de daarachter aanwezig knop kan worden ingedrukt. Na het indrukken van die knop zal een van de twee slagbomen geopend worden en open blijven staan zodat vanaf dat moment vrij in – en uitgereden kan worden. Door het indrukken van die knop worden dan ook meteen 4 mensen van de parkleiding gealarmeerd, waaronder Jan Overeem en Henk van de Wassenberg.

Deze knop heet niet voor niets NOODKNOP. Dat wil zeggen dat deze alleen in uiterste nood ingedrukt mag worden. Dat kan zijn als bijvoorbeeld de beheerder op de een of andere manier niet bereikbaar zou zijn of indien er bijvoorbeeld een stroomstoring is en in dat geval een van de hulpdiensten anders niet op het park zou kunnen komen

Aan alle aanwezigen werd aan het eind nog wat informatiemateriaal verstrekt met betrekking tot het voorkomen van natuurbranden, hoe te handelen in geval van brand en andere adviezen daaromtrent.

 

Marti en Frans