Informatie GLASVEZEL buitengebied Gemert-Bakel

 

 

Voor diegenen die niet aanwezig konden zijn op de informatieavonden over glasvezel in onze buurt volgt onderstaand een samenvatting van de boodschap die daar is verstrekt.

De bijeenkomst in Bakel werd zeer druk bezocht; de organisatie trok daaruit de conclusie dat er veel belangstelling is voor dit onderwerp. Glasvezel biedt prima kansen voor sneller internet, zuiverder beeldkwaliteit en optimalisering van communicatie zowel inpandig als in de directe omgeving. Ter indicatie: de onderkant van internetsnelheid is 75 MB en loopt tot wel honderden MB. Aan de orde kwamen de volgende punten:

 • Pro- en contra argumenten voor glasvezel
 • Aanbod aan consumenten
 • Planning

 

 1. Veel mensen voelen niet voor glasvezel omdat ze denken dat
 • het te duur is – zie later –
 • alles op termijn draadloos beschikbaar zal zijn-4G en 5g bieden voorlopig te weinig soelaas-
 • de overheid wel zal betalen-overheden mogen niet subsidiëren-
 • oversluiten een hoop gedoe geeft.- zie later-

De voordelen van glasvezel zijn:

 • leefbare omgeving
 • waarde woning stijgt
 • veiligheid wordt bevorderd
 • mogelijkheden voor uitbreiding zorgpakket met alarmering en dwaaldetectie
 • de smart-TV biedt talloze mogelijkheden buiten programma’s kijken
 • hogere snelheid
 • minder storingen
 • meer stabiliteit
 • toekomstbestendig

 

 1. De aanbieder van glasvezel is de Maatschappij voor Breedband in Brabant( MABIB); deze organisatie is gefinancierd door een aantal Nederlandse pensioenfondsen. Let wel; de overheid kan geen financierder zijn vanwege regels uit Brussel. Men is dus aangewezen op initiatieven van derden. De kosten van glasvezel in huis bedragen € 15,- per maand-( zie later kostenplaatje) De uitvoering van de geplande aanleg wordt verzorgd door aannemingsbedrijf Van Gelder. De aanleg wordt compleet verzorgd tot in de meterkast van de woning. Voor nadere info over MABIB zie hun site. Daarnaast maken consumenten een keuze uit twee providers die een pakket aanbieden voor internet, TV en telefoon. Zie de sites van Caiway.nl en Solcon.nl voor nadere informatie. De kosten van een gemiddeld pakket bedragen ca. € 50,- per maand; daarnaast betalen abonnees de bijdrage van € 15,- per maand. Samenvattend betekent dit dat de kosten niet veel hoger zijn dan een vergelijkbaar pakket dat nu- in de bestaande situatie- beschikbaar is.

Voorwaarde voor aanleg van glasvezel is dat minimaal 50% van de ca. 2500 woningen in het gebied van de gemeenten Gemert- Bakel, Nuenen, Son en Breugel en Laarbeek zich inschrijven  en wel voor 1 december 2017. Als dat niet gebeurt gaat de aanleg niet door. Indien de aanleg doorgaat en  een consument besluit na 1 december2017 om mee te doen dan bedragen de entreekosten minimaal € 2500,-

 

 1. In de planning is voorzien om de werkzaamheden te starten na de feestdagen; vanaf september 2018 zou de levering van diensten mogelijk zijn. Eind 2018 moeten alle abonnees van glasvezel kunnen genieten.

In geval van overstap van provider zijn de volgende punten van belang:

 • Eventueel lopende contracten worden geëerbiedigd en lopen eerst af voordat glasvezel wordt aangesloten, dus geen dubbele kosten
 • Telefoonnummerbehoud geen probleem
 • Installatiehulp is voorhanden
 • Er is 1 formulier voor aanmelding zowel voor Mabib als provider
 • Verberkt Electro in Bakel is reseller;
 • Indien U nadere informatie wilt kunt U die dus bij Verberkt Electro krijgen en U kunt daar ook hulp krijgen bij de inschrijving. LET WEL Schrijf je in voor 1 december a.s.

Er is contact met Jan Overeem over de gang van zaken. Hij is belangrijk als exploitant van ons park en waarschijnlijk onmisbaar contactpersoon tussen de aanbieder Mabib en de bewoners van het park. Jan heeft eerder aangegeven heel graag open te staan voor initiatieven van derden om de internetvoorzieningen op het park te optimaliseren. Daarnaast is hij  voorstander van een park met zo weinig mogelijk ontsierende elementen zoals schotels e.d.Deze kunnen met glasvezel uit het beeld verdwijnen!!

Hij deelde mede dat men zich gerust kan inschrijven omdat hij op de hoogte is van deze mogelijkheid.

Inmiddels hebben de eerste chaleteigenaars zich al aangemeld bij de provider Caiway.

==============================================================

Met dank aan Willem Mollemans voor het verstrekken van deze informatie.

Frans en Marti

6 reacties op “Informatie GLASVEZEL buitengebied Gemert-Bakel

 1. Klopt het dat als je voor 1 december besluit om mee te doen dat dan de eenmalige kosten ruim € 1.800,- per aansluiting bedragen?
  Niet helemaal duidelijk is waarvoor de maandelijkse € 15,00 zijn bestemd.

  • De aansluitkosten zijn, indien je je voor 1 december aanmeldt, € 1800,00 eenmalig. Maar je kunt dat ook gespreid betalen en wel gedurende 10 jaar, € 15,00 per maand.Dat komt dan neer op € 180, per jaar en dus na 10 jaar op € 1800,00 Jeanne.

 2. Wat een geweldig verslag van een zeer belangrijk onderwerp.
  Wij zijn ‘nieuw’ op Nederheide en erg blij met de wtenschap dat er met en voor ons gedacht wordt!
  Erg fijn om te weten dat er tijdens onze winter afwezigheid nog zorgende stemmen aanwezig zijn.

 3. Beste Marti,

  even een vraag terzijde;
  betaal je als consument 2500 euro als je pas besluit om na 1 december van glasvezel gebruik te maken? Of vervalt het entreegeld als je voor 1 december besluit om van glasvezel gebruik te maken.

  Groetjes,

  Rein.

  • Indien de glasvezelkabel inderdaad op het park wordt aangelegd via Mabib dan betaal je na 1 december inderdaad de aansluitkosten van € 2500. Het recht om gebruik te maken van de glasvezelkabel vervalt niet als je nadien je aanmeldt. De termijn van 1 december is gesteld om te zien of er inderdaad 50% van de daarvoor in aanmerking komende percelen mee doet. Indien dat het geval is zal de glasvezelkabel via Mabib worden aangelegd.

Reacties zijn gesloten.