Is zingen iets voor u ….???

De Walsbergse Zangvereniging zoekt nieuwe leden om het koor te versterken.
Uit eigen ervaring weet ik dat zingen in een koor veel voldoening geeft !
Het koor bestaat nu uit zo’n 60 leden, mannen en vrouwen. Elke maandagavond repeteren wij in het Gerardushuis in Deurne van 20.00 tot 22.00 uur.
Het repertoire bestaat uit moderne zangnummers van ondermeer Abba, Boudewijn de Groot, maar ook uit geestelijke liederen. Regelmatig treden wij op. Onlangs nog bij de Carat-concerten op de Warande in Helmond.
28 Augustus beginnen de repetities weer na de zomerstop. Misschien een mooie gelegenheid om te starten met uw zangcarrière bij de Walsbergse Zangvereniging???
Frans Delmee
tel. 0492320837