NOG EVEN OVER DE BIJDRAGE

Op verzoek van enkele chaleteigenaren zullen we aanstaande zaterdag bij de barbecue in de Natuurpoort een busje plaatsen waarin men een bijdrage kan deponeren voor het in stand houden van De Stippel. Er zijn immers mensen die graag een kleine bijdrage zouden willen deponeren maar nauwelijks of geen bankzaken doen via internet.

Dus als u aanstaande zaterdag naar de barbecue komt en daar een kleine bijdrage wilt deponeren in het collectebusje dan kan dat. Het busje staat die avond op bar van het restaurant nabij de kassa.

Frans en Marti