BIJDRAGE???????

Beste lezers van De Stippel,

We doen het niet graag, maar we moeten toch even bij jullie aankloppen. De rekening van De Stippel staat nagenoeg op 0 ( nul) euro. Om De Stippel in stand te kunnen blijven houden zijn wij afhankelijk van uw financiële bijdrage aan De Stippel. De meeste chaleteigenaren hebben reeds een e-mail ontvangen met het verzoek een vrijwillige bijdrage te geven. Ook aan de mensen die wij niet per e-mail hebben kunnen bereiken willen wij datzelfde verzoek doen zodat De Stippel kan blijven voortbestaan.

U kunt uw vrijwillige bijdragen storten op rekening NL59 RABO 0131877089 tnv M.Hazenberg/De Stippel met vermelding: bijdrage De Stippel.

Wij hopen dat we De Stippel, mede door uw bijdrage, nog lang in stand kunnen blijven houden.

Frans en Marti