INZAAIEN

Gisteren,  donderdag 27 april, is een gedeelte van het terrein achter de diep gelegen parkeerplaats van het park, gedeeltelijk ingezaaid met het zogenaamde Groene Heerlijckheidsmengsel. Dat is gedaan door de Groene Heerlijckheid uit Gemert.

Gisteren werden diverse soorten granen gezaaid met daarbij zonnebloemen en erwten. Maandag aanstaande wordt de rest ingezaaid met zaad van stuifmeel- en nectarrijke bloemen en dat wordt aangevuld met korenbloemzaad , kamillezaad etc. etc.  

Dat alles is noodzakelijk om de biodiversiteit te handhaven. Het is namelijk een goede voedselbron voor diverse insecten en diertjes maar ook voor de vogels, zoals roofvogels en uiltjes.

Wat is eigenlijk de Groene Heerlijkheid? 

De Groene Heerlijckheid is een burgerinitiatief dat zich inzet voor een brede bewustwording van en maatschappelijke betrokkenheid bij biodiversiteit. Daar kunnen tal van initiatieven onder vallen. Er is een degelijke basis gelegd met de aanleg van natuurakkers. Deze akkers staan aan het begin van de voedselketen en bedienen de biodiversiteit van insect tot toppredator; van bij tot torenvalk

De Groene Heerlijckheid heeft de ambitie om op lokaal niveau een maatschappelijk gedragen bijdrage te leveren aan de verhoging van de biodiversiteit. Het burgerinitiatief is gestart met het project natuurakkers, maar streeft naar een olievlekwerking waarbij burgers, bedrijven en de gemeente enthousiast aanhaken

Marti en Frans