We brachten een bezoek aan Landgoed Bakel….

logo-bospark

Op woensdag 5 oktober hebben 18 parkgasten van ons park een bezoek gebracht aan het Landgoed Bakel, eigendom van Stichting De Zorgboog. Het was een erg interessant en leuk bezoek.

Om 14.00 uur werden we daar verwelkomd door vier vrijwilligers van de Werkgroep Bospark Bakel (Ria Willemsen, en Phil, Bernadette & Joep van Kempen), en werd ons een kopje koffie/thee verstrekt met daarbij een lekker stuk cake.

De middag werd geopend door de voorzitter van de werkgroep, Ria Willemsen, en daarna werd door Phil van Kempen een presentatie verzorgd over het ontstaan van het landgoed en de gebouwen erop, zoals daar zijn het voormalig sanatorium Sint Jozefsheil (nu tijdelijk in gebruik door bewoners van de Archipel Groep uit Nuenen), het verzorgingshuis Jan de Wit, hospice De Populier en het voormalig opleidingsgebouw De Horst. Ook werd uitleg gegeven over het werk dat de Werkgroep Bospark Bakel (momenteel bestaande uit een vaste kern van 8 vrijwilligers) verricht op Landgoed Bakel. Ook werd getoond wat er allemaal te zien is op het park en wat de plannen zijn voor de komende tijd.

Nadien zijn we, gesplist in twee groepen, over het Landgoed Bakel gaan wandelen en hebben we, met uitleg van de vier vrijwilligers, een goed inzicht kunnen krijgen over hetgeen allemaal op het Landgoed te zien is. Zo is er, naast de eerder genoemde gebouwen, een modelspoorbaan, een vlindertuin, een visvijver, een dierenweide met herten, een tennisbaan, een veldkapel, een schitterende picknickplaats en een 12-tal caches (“geocaching” is een leuk spel waarmee je door middel van een GPS-app op je mobiele telefoon of tablet op zoek gaat naar verborgen “schatten”; deze kunnen worden gevonden door het opzoeken van coördinaten die hetzij gegeven worden hetzij kunnen worden verkregen door het oplossen van een puzzel).

Landgoed Bakel heeft in totaal een oppervlakte van 35 hectare en op dat landgoed ligt ruim 4 km aan verharde wandelpaden. Dit park is door eenieder vrij te betreden per fiets of te voet (voor de auto’s zijn er parkeerplaatsen zowel aan de ingang bij St. Jozefsheil als aan de ingang van Jan de Wit). Je kunt er heerlijk rondwandelen en je kunt er ook vrij gebruik maken van alle faciliteiten. Het is dus een openbaar park. Ook in de restaurants en op de terrassen van zowel Sint Jozefsheil als Jan de Wit is iedereen van harte welkom.

Bijzonder op Landgoed Bakel is de aanwezigheid van een oud TBC-huisje. Een dergelijk huisje kon vroeger worden aangeschaft om een TBC-patiënt thuis in te laten verblijven. Immers, er past precies een bed in en het huisje staat op een draaischijf zodat het met de zon meegedraaid kon worden. Er zijn nog slechts een paar van deze huisjes in Nederland intact gebleven en één ervan staat dus op Landgoed Bakel, nabij het voormalige sanatorium Sint Jozefsheil.

Onlangs werd dat huisje nog genomineerd voor de Peeltrofee om in aanmerking te komen voor een financiële ondersteuning teneinde het huisje te kunnen renoveren. Het is aan een grondige opknapbeurt toe vanwege ernstig verval (rotten) aan met name de achterzijde van het huisje. Jammer genoeg voor de werkgroep viel het huisje niet in de prijzen. Maar dankzij de publiciteit rondom de Peeltrofee werd de renovatie van het TBC-huisje door Golfbaan De Stippelberg uitgekozen als goede doel voor dit jaar. De opbrengst van een aldaar gehouden loterij, zijnde € 1.500, werd door het bestuur van de Golfbaan aan de Werkgroep Bospark Bakel overhandigd in de vorm van een waardecheque. Ze hopen nu toch voldoende middelen bij elkaar te kunnen krijgen om dit toch wel zeldzame TBC-huisje te kunnen behouden voor Landgoed Bakel. Dat zou natuurlijk ook kunnen indien iemand materialen ter beschikking zou stellen en/of als handige vrijwilligers dat huisje zouden willen opknappen. Het zou zonde zijn voor de hele regio als dit stukje cultureel erfgoed niet in goede staat teruggebracht zou kunnen worden.

Zoals gezegd bestaat de Werkgroep Bospark Bakel louter en alleen uit vrijwilligers. Vrijwilligers zijn daar altijd welkom, er is immers een hoop werk te doen op het Landgoed. Zo moeten de diverse projecten, zoals het spoorplein, de tennisbaan, de picknickplaats, de vlindertuin etc. etc. onderhouden worden. Voorts ligt het in de bedoeling om in het volgend voorjaar o.a. een natuurspeeltuin te gaan aanleggen op het Landgoed. Dat zal geheel door vrijwilligers gebeuren en nadien ook moeten worden onderhouden.

Mocht je dus een of meer uurtjes “over hebben” van je kostbare tijd dan ben je van harte welkom om als vrijwilliger een handje mee uit de mouwen te steken (nadere informatie daaromtrent is te verkrijgen bij Marti Hazenberg).

Het gebouw De Horst (dat te vinden is als je bij de eerste rotonde in Bakel vanuit Milheeze, rechtsaf het Landgoed opdraait, en meteen weer rechts gaat) wordt door De Zorgboog ter beschikking gesteld aan de Werkgroep. Dit gebouw kan door derden gehuurd worden van de Werkgroep voor b.v. vergaderingen of workshops, maar ook om een partijtje / feestje te geven (maximale capaciteit 25 personen). Al het geld dat onder andere op deze manier door de werkgroep wordt binnengehaald komt ten goede aan het onderhoud van het Landgoed.

Er worden regelmatig activiteiten georganiseerd door de Werkgroep voor zowel de bewoners als de inwoners van Bakel en omstreken. In de bijna twee jaar van hun bestaan zijn dat geweest: een Social Picknick (burendag 2015), een Kerstwandeling, NL Doet 2016 (een grondige schilderbeurt van de hele binnenkant van De Horst), een Openluchtviering, en een Spellenmiddag (burendag 2016). De volgende activiteit op het Landgoed zal de Kerstwandeling zijn op 17 december.

Gelet op de vele mogelijkheden van het Landgoed Bakel hebben we, na deze geweldige rondleiding, het plan opgevat om het volgend voorjaar/begin zomer daar een activiteit te organiseren voor ons als parkgasten van Landgoed Nederheide. Daarbij kan gedacht worden aan een gezamenlijke picknick en het spelen van een of meer spellen op het Landgoed Bakel. Daarover later meer.

Wij danken Phil, Bernadette, Ria en Joep hartelijk voor deze erg leuke maar vooral informatieve middag en we wensen Werkgroep Bospark Bakel heel veel goede steun toe bij het verwezenlijken van hun erg mooie doelen.

Marti en Frans

Deze diashow vereist JavaScript.