Wat er vooraf ging aan Landgoed Nederheide…………..

Op nagenoeg dezelfde plaats als waar vandaag de dag ons park, Landgoed Nederheide, is gevestigd, was vroeger een camping gelegen. Deze camping droeg de naam : “Recreatieoord De Peel”. Deze camping had, net als het huidige chaletpark, een oppervlakte van ongeveer 10 hectaren.
Scan0001
Recreatieoord De Peel opende haar deuren in 1963. De toenmalige exploitant was ene Heer G. Hoogstede uit Culemborg. Hij pachtte het terrein destijds voor Fl. 1900,== per jaar.
Naast doortrekplaatsen voor caravans en tenten kwamen er geleidelijk aan ook stacaravans te staan op deze camping. Ook werden er een twaalftal stenen huisjes geplaatst die verhuurd werden. Deze huisjes stonden op de plaats waar momenteel een gedeelte van de huidige “Beverdam” zich bevindt. Deze stenen bungalows waren te huur voor 4 tot 6 personen en waren voorzien van een kleuren t.v., een douche, een toilet en een terras.
Voor de recreanten werd aanvankelijk een plas gegraven waarin kon worden gezwommen, maar op diezelfde plek werd vrij vlot nadien een betonnen/stenen zwembassin aangebracht. Dat was op de plaats waar nu de vijver op het park is gelegen.
Naast het zwembad waren er nog behoorlijk wat voorzieningen aanwezig op de camping, zoals een winkeltje, een kantine, een wasserette, een snackbar, een jeu-des-boulesbaan, een tafeltennistafel, een speeltuintje, een speelweide, een kerk, en een telefooncel.
De camping was een druk bezochte camping waarop mensen, afkomstig uit diverse streken,veel plezier beleefden.
Op 31 maart 2001 werd Recreatieoord De Peel verkocht aan de huidige exploitant van Landgoed Nederheide zijnde Jan Overeem. Op 1 april 2001 nam hij het roer over op deze camping en meteen ging hij vanaf die dag voortvarend aan de slag. Hij had een duidelijk andere visie met betrekking tot het recreëren dan de vorige exploitant.
Om die reden werd door hem begin mei 2001 een voorlichtingsbijeenkomst belegd voor de mensen die een vaste standplaats hadden op de camping. Hij deelde zijn visie aan hen mede. Zo werd hen bekend gemaakt dat de camping in korte tijd zou worden omgebouwd tot een chaletpark, waarop geen plaats meer zou zijn voor stacaravans, tenten etc. etc.
De mensen die toen destijds een stacaravan hadden staan op de camping, werd de mogelijkheid geboden om een chalet aan te schaffen om op die manier een vaste plek op het nieuwe chaletpark te kunnen verkrijgen.
Ook werd door Jan Overeem een reglement ingevoerd waaraan men zich vanaf dat moment diende te houden.
Dat alles bracht veel beroering en onrust te weeg onder de vaste verblijvers op de camping, vooral onder de mensen die al vele jaren daar een vaste standplaats hadden.
Drie families, die destijds een vaste standplaats op de camping hadden, kozen er uiteindelijk voor om ook op het chaletpark te blijven recreëren en kochten een chalet. Van deze drie families verblijven er momenteel nog twee op ons park.
Van de overige recreanten, die kennelijk niets voelden voor de omschakeling van de camping naar het chaletpark en het daarbij geldende reglement, vertrokken in de kortste keren 15 gezinnen. Dat vond vooral plaats in de maand juni van 2001.
U kunt wel begrijpen en mogelijk kunt U zich ook herinneren, dat het een en ander erg veel commotie veroorzaakte. De problemen die zich daarna voordeden en enkele emotionele taferelen werden breeduit getoond op de t.v. Ook op de radio en in de kranten werd er uitgebreid over bericht.
Ondanks dat alles zette Jan Overeem zijn plannen door en niet veel later was er niet veel meer over van de toenmalige camping De Peel.
Gebouwen, zoals de winkel, de kantine, de snackbar, de receptie en het woonhuis van de voormalige beheerder werden vlot gesloopt. De kerk werd niet gesloopt en die kerk bevond zich destijds in de huidige witte stenen woning, Hutten 7, welke achter het park is gelegen.
Ook de stenen bungalows gingen tegen de grond en bomen werden gekapt om plaats te maken voor de nieuwe chalets en voor het aanleggen van de infrastructuur, zoals die nu nog aanwezig is.
Nog voor de bouwvakvakantie van 2001 werd het eerste chalet al geplaatst op Landgoed Nederheide, zijnde het chalet dat momenteel staat op perceel Beverdam 327.
Langzaam maar zeker verdwenen de stacaravans en kwam er steeds meer ruimte voor de chalets. Op zie manier verdween het gezicht van Recreatieoord De Peel en ontstond het beeld van het huidige Landgoed Nederheide.
Mede door het t.v.-programma “House-vision” van SBS-6, groeide de belangstelling voor Landgoed Nederheide enorm. Vooral in de jaren 2005 tot en met 2010. In een behoorlijk tempo werden chalets in drie verschillende uitvoeringen geproduceerd door de firma Starline te Reek en vervolgens geplaatst op Landgoed Nederheide.
Echter, zoals in geheel Nederland het geval was, maakte de economische crisis na 2010 ook een einde aan het tempo waarin de chalets werden geproduceerd en geplaatst.
Teneinde de verkoop van chalets weer uit het slob te kunnen trekken zijn er nu een tweetal “huurchalets” geplaatst. De kans is natuurlijk aanwezig dat wanneer men voor een bepaalde periode een van deze chalets heeft gehuurd men ook wel eens zou willen overgaan tot de aanschaf van een eigen chalet.
We menen te mogen stellen dat Landgoed Nederheide een chaletpark is met allure. Een park dat een geweldig verzorgde uitstraling heeft met rust en netheid. Dat hoor je in ieder geval steeds weer van mensen die hier voor het eerst komen. Een park waar menige gemeente jaloers op kan of zal zijn.
Binnenkort zullen wij wat laten weten hoe het er destijds op Recreatieoord De Peel zoal aan toe ging. Want eerlijk is eerlijk, de mensen die daar toen verbleven hebben, hebben er veel plezier aan beleefd.
Mocht U nog foto’s van of informatie hebben over de camping De Peel, neem dan a.u.b. met ons contact op via: destippel@hotmail.com

Marti Hazenberg en Frans Delmee

Bovenstaand stuk is tot stand gekomen met medewerking van o.m. Harrie Bouten, de Heemkundekring Bakel, Mevrouw en Marc Claassen en Jan Overeem.

Één reactie op “Wat er vooraf ging aan Landgoed Nederheide…………..

  1. Marti en Frans, heel leuk om de informatie te lezen hoe het chaletpark Nederheide ontstaan is.

Reacties zijn gesloten.