UPDATE GLASVEZEL: WIJ ZIJN OPTIMISTISCH

Na de informatiebijeenkomsten van vorige week over glasvezel in het buitengebied is er veel gebeurd om helderheid te verkrijgen over de mogelijkheden om in ons park over glasvezel faciliteiten te kunnen beschikken. Gebleken is dat er veel interesse is om te kunnen genieten van snel internet en moderne TV- voorzieningen. Bovendien biedt glasvezel- het is al eerder gezegd- talloze andere services die voor ons relevant kunnen zijn.

Intussen zijn twee positieve ontwikkelingen gaande:

Jan Overeem is druk doende om openingen te vinden voor verdere aanleg van glasvezel op het park; dit geldt ook voor het park in Elsendorp. Naast de mogelijkheden die Mabib biedt onderzoekt Jan alternatieve wegen , voor het geval de aanleg niet doorgaat of beperkt blijft tot het receptiegebouw van ons park.

Van Verberkt Elektro, die fungeert als verkoper van de internet en TV-pakketten, is vandaag het bericht ontvangen dat Mabib volgende week beslist of ons park ook wordt meegenomen in de geplande aanleg van bekabeling. Tot dusver was dat niet gepland vanwege het feit dat Nederheide een recreatiepark is.

Bovenstaande betekent dat het belangrijk is om zoveel mogelijk geïnteresseerde medebewoners  aangemeld te krijgen bij de providers. Hoewel daartoe pogingen zijn ondernomen de afgelopen dagen is er nog geen procedure gevonden om de bewoners die momenteel in het buitenland verblijven zich te laten aanmelden. Daarover is contact geweest met Verberkt Electro en Mabib.

We blijven alert op dit punt; als er nieuws is te melden hoort u dat.

Willem Mollemans.

==============================================================

Willem bedankt voor deze informatie en we vernemen graag het vervolg.

Marti en Frans

Weer een mooi entree

Nu de herfst daadwerkelijk zijn intrede heeft gedaan, hetgeen je overigens niet zou zeggen als je naar het mooie weer van de laatste dagen kijkt, is Ans weer zo vrij geweest om de picknick-tafel aan het begin van ons park te voorzien van de nodige attributen van dit seizoen. Het is weer een lust voor het oog!!

Namens alle chaleteigenaren bedankt Ans!!!

 

Deze diashow vereist JavaScript.

BREUKLIJN VERBINDT

Landart Field trip Breuklijn Verbindt.

Deze diashow vereist JavaScript.

 

In de periode van 19 tot en met 29 oktober 2017 wordt onder het thema Breuklijn verbindt, geïnspireerd door de omgeving, door tal van kunstenaars werken geëxposeerd in de prachtige natuur van Natuurpoort Nederheide en Golfbaan Stippelberg. Men maakt gebruik van duurzaam en of bio based materiaal. Tevens kan men vanuit beide startpunten een mooie wandelroute lopen. Kom, geniet en raak ontroerd door het samenspel van natuur, kunst en beeld.

De toegang is gratis

Openingstijden:

 

Donderdag 2017-10-19 09:00 – 19:00
Vrijdag 2017-10-20 09:00 – 19:00
Zaterdag 2017-10-21 09:00 – 19:00
Zondag 2017-10-22 09:00 – 19:00
Maandag 2017-10-23 09:00 – 19:00
Dinsdag 2017-10-24 09:00 – 19:00
Woensdag 2017-10-25 09:00 – 19:00
Donderdag 2017-10-26 09:00 – 19:00
Vrijdag 2017-10-27 09:00 – 19:00
Zaterdag 2017-10-28 09:00 – 19:00
Zondag 2017-10-29 09:00 – 19:00

 

VOORLICHTINGSAVOND BRANDWEER

Op donderdag 12 oktober werd in de Natuurpoort Nederheide een voorlichtingsavond verzorgd door Peter van de Horst, brandweer-officier van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Slechts een 30-tal chaleteigenaren waren op deze voor ons toch niet onbelangrijke avond aanwezig.

Na een kopje koffie bij binnenkomst begon om 19.30 uur de voorlichting.

Er werd eerst een algemene presentatie gehouden over het ontstaan van diverse soorten branden welke zich voordoen in diverse soorten woonomgevingen. De oorzaken van deze branden werden nog eens duidelijk in beeld gebracht en ook werd duidelijk gemaakt hoe men dergelijke branden kan voorkomen, maar ook wat men zelf kan doen om een begin van brand te bestrijden en welke preventieve maatregelen er genomen kunnen worden. Voorts werd nog eens duidelijk gemaakt hoe belangrijk een goede rookmelder en een kool-monoxide-melder is en waar een dergelijke melder in de woning geplaatst moet worden. Zeker is daarbij niet onbelangrijk om een dergelijke melder regelmatig te testen en tijdig de daarin aanwezige batterij te vervangen.

 

Vervolgens werd er een uiteenzetting gegeven van de mogelijke branden in de natuur en dan in het bijzonder een bosrijke omgeving, zoals de omgeving waarin wij veelal verblijven.

Samen met o.a. de boswachter van Stichting Natuurmonumenten , Paul van der Aa, die eveneens aanwezig was, de gemeente Gemert-Bakel en de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost is een is er een risico inventarisatie gemaakt van het gebied waarin wij verblijven en waarin onze chalets staan. Op grond daar van is er een zogenaamde Risico Index Natuurbranden ( RIN) opgemaakt waarin in vakjes van 1 km bij 1 km middels een kleur wordt aangegeven welk risico op het ontstaan van een natuurbrand aanwezig is. Daarbij is groen de kleur voor het minst risico volle, geel voor het meer risico volle en rood voor het meest risico volle gebied .

Op de RIN in onze omgeving is te zien dat wij in een groene omgeving verblijven voor wat betreft het risico op het ontstaan van een natuurbrand.

Voorts is naar voren gekomen dat Landgoed Nederheide door de gemeente Gemert-Bakel en de brandweer volledig in kaart is gebracht. Dat wil zeggen dat al de nu aanwezige chalets met het toegekende perceelnummer daarop voor de brandweer zichtbaar zijn  zodat meteen, in geval van brand in of bij een van de chalets, naar de juiste locatie kan worden gegaan.

Indien er op het park een brand zou uitbreken komt de brandweer met voldoende bluswater ter plaatse en mocht het nodig zijn dat desondanks meer bluswater nodig is dan heeft de brandweer de mogelijkheid om over een afstand van  2500 meter ( 2,5 km) water te halen uit bijvoorbeeld de Bakelse Plassen en/of uit de Snelle loop die over ons park loopt.

In geval van een zodanig grote brand dat het verlaten van het park nodig zou zijn worden alle uitgangsmogelijkheden geopend zodat het park op drie plaatsen verlaten kan worden, teweten via de hoofdingang, de voormalige ingang aan de Hutten en de in-/uitgang bij de gastank.

Ook is het fijn dat Jan Overeem, eveneens aanwezig op deze avond, mede deelde dat er  in de kast waaraan de slagboom is bevestigd een voorziening wordt aangebracht waardoor het voor de ambulanceauto’s mogelijk zal zijn om de slagboom op afstand te openen zodat men niet eerst uit de ambulance hoeft te komen.

Indien de brandweer en/of de ambulance met spoed op het park zou moeten komen en de slagboom zou door een of andere oorzaak niet geopend kunnen worden dan is er een NOODKNOP aanwezig aan de buitenzijde van het receptiegebouw aan de hoofdingang.

Deze knop bevindt zich in het rode kastje links van de toegang van het receptiegebouw. Van dat kastje kan het glas worden stukgeslagen waarna de daarachter aanwezig knop kan worden ingedrukt. Na het indrukken van die knop zal een van de twee slagbomen geopend worden en open blijven staan zodat vanaf dat moment vrij in – en uitgereden kan worden. Door het indrukken van die knop worden dan ook meteen 4 mensen van de parkleiding gealarmeerd, waaronder Jan Overeem en Henk van de Wassenberg.

Deze knop heet niet voor niets NOODKNOP. Dat wil zeggen dat deze alleen in uiterste nood ingedrukt mag worden. Dat kan zijn als bijvoorbeeld de beheerder op de een of andere manier niet bereikbaar zou zijn of indien er bijvoorbeeld een stroomstoring is en in dat geval een van de hulpdiensten anders niet op het park zou kunnen komen

Aan alle aanwezigen werd aan het eind nog wat informatiemateriaal verstrekt met betrekking tot het voorkomen van natuurbranden, hoe te handelen in geval van brand en andere adviezen daaromtrent.

 

Marti en Frans