Carnaval in Milheeze

Ook dit jaar was er een leuke Carnavalsoptocht door Milheeze.
Mooie praalwagens reden in een stoet door Millis. Gadegeslagen door
vele mensen, waaronder een aantal gasten van ons park.
Na de optocht ging de feestvreugde verder in de plaatselijke kroegen.
o.a. in de Wijerij. Ook uw verslaggever was daarbij!

Frans Delmee

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

 

 

We kunnen U op de hoogte blijven houden……

cropped-De-Stippel-kopfoto-Landgoed-Nederheide.jpg

Dankzij de gulle gaven tijdens de afgelopen nieuwjaarsreceptie en de donaties welke tot nu toe per bank/giro werden gedaan zijn wij in staat om U de komende tijd weer van alle nieuwtjes en bijzonderheden te voorzien middels De Stippel.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie werd een bedrag van € 123,65 gedoneerd in het daarvoor bestemde busje en werd door chaleteigenaren, welke niet tijdens de nieuwjaarsreceptie aanwezig waren, een bedrag van € 50,00 gedoneerd.

Wij willen U allen daarvoor hartelijk danken.

Mocht U alsnog ook een bijdrage willen overmaken dan kan dat natuurlijk op bankrekeningnummer NL59 RABO 0131 8770 89 t.n.v. M.W.Hazenberg onder vermelding ” donatie tbv De Stippel “

 

Frans Delmee en Marti Hazenberg

Geen openbare straatverlichting………

 

straatverlichting

 

 

Onlangs werd door Frans Delmee een vraag voorgelegd bij de gemeente Gemert-Bakel over de mogelijke aanleg van openbare straatverlichting op de kruising van de Stippelberg en de kaak, U weet wel, de ingang naar het park.

Frans maakte zich daarover zorgen in verband met de verkeersveiligheid aldaar gedurende de uren dat het daar duister/donker is. Na een tweede mail daarover aan de desbetreffende afdeling van de gemeente Gemert-Bakel werd vandaag het navolgende antwoord ontvangen , welke wij U niet willen onthouden:

Beste meneer Delmee,

Ik heb uw verzoek ontvangen en beoordeeld. U vraagt om straatverlichting voor het kruispunt Kaak-Stippelberg-Kaak ivm de verkeersveiligheid. Helaas moet ik uw verzoek afwijzen. In het beleidsplan openbare verlichting dat vastgesteld is door de gemeenteraad is als uitgangspunt opgenomen “donker tenzij”. Bij nieuwe vraagstukken zal eerst de vraag gesteld moeten worden of verlichting wel noodzakelijk is. In deze situatie is sprake van een ongelijkwaardige kruising. Het doodlopende gedeelte van de Kaak (de toegangs- en uitgangsweg van de Natuurpoort) is ondergeschikt aan de ontsluitingsweg Kaak/Stippelberg. De ontsluitingsweg is ingericht als voorrangsweg en het doodlopende gedeelte heeft stopborden, zowel voor het fietspad als voor de ontsluitingsweg. Dit betekent dat gemotoriseerd verkeer hier verplicht 2x moet stilstaan en de snelheid daarmee tot nul gereduceerd wordt. Er is dan voldoende tijd en ruimte om verkeer van links of rechts te zien aankomen. Ruimtelijk gezien is hier ook voldoende zicht. Extra verlichting is hier, gezien de ruimtelijke en verkeerskundige inrichting niet noodzakelijk. Hetzelfde geldt voor de toegangsweg naar de Natuurpoort en landgoed Nederheide. Dit is een doodlopende weg met een lage verkeersintensiteit. Natuurlijk is het in de zomer op warme dagen drukker. Maar op die tijden is het ook eerder licht en later donker en is verlichting niet nodig. Heeft u nog vragen? Bel of mail gerust.

Met vriendelijke groet,  

Elice Steijaert

Beleidsmedewerker Openbaar Beheer

Gemeente Gemert-Bakel

Dus het antwoord is duidelijk: op de kruising van de Kaak-Stippelberg-Kaak GEEN STRAATVERLICHTING omdat dit niet valt binnen het beleidsplan van de gemeente Gemert-Bakel.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Marti Hazenberg

 

Huurchalets op het park……..

Van Jan Overeem werd het volgende vernomen:

Er komen 2 chalets op ons park te staan die worden verhuurd.Het betreft een nieuw model met een breed terras. De chalets zijn 4,5 m breed en hebben 2 slaapkamers.De inrichting moet nog bepaald worden.

Mogelijk komen de chalets te staan op Dassenburcht, ergens tussen plek 131 en 134. Dat is aan de oostkant van ons park, dicht bij de ingang.

Hoe het een en ander geregeld wordt met de praktische uitvoering van de verhuur moet nog bekeken worden. Denk daarbij aan de schoonmaak, begeleiding e.d. van de gasten.

Jan Overeem geeft aan dat hij op deze manier een impuls wil geven aan de verkoop van nieuwe en bestaande chalets.

Mocht er zich een koper melden voor dit type chalets dan worden ze natuurlijk verkocht.

Nadere informatie volgt nog !

Frans Delmee

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.